• Aanmeldingsformulier av de Sprinter

  • De algemene ledenvergadering stelt elk jaar in maart de contributiebedragen vast.

  • nb. bij de recreanten en lange afstand loopgroep kan men ook een wedstrijd licentie nemen.

Powered by Yourhosting