• Indien aanvrager een organisatie is:

  • Indien de aanvrager een organisatie is; graag een omschrijving van uw organisatie waarin de volgende aspecten minimaal aan de orde komen:

  • Het project:

  • Graag een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het project waarin de volgende aspecten minimaal aan de orde komen:

  • De aanvraag wordt in de eerst volgende bestuursvergadering behandeld. Het bestuur komt 1 maal per jaar bijeen (voorjaar).

Powered by Yourhosting