• Inschrijfformulier zelfverdedigingscursus /

 • Enrollment form self-defense course

 • Kosten voor deze cursus zijn €50,00. Dit bedrag dient te worden over gemaakt naar rekeningnummer NL13ABNA0493358331 t.n.v. VTKFAE Amsterdam o.v.v. je naam en 'ZELFVERDEDIGINGSCURSUS.
  Annuleren kan tot 3 weken voor aanvang van de cursus en kost €15,00
  Na ontvangst van het formulier ontvangt u binnen enkele dagen een bevestigingsemail.

  Door verzending van dit inschrijfformulier verklaar ik tevens zelf aansprakelijk te zijn voor eventueel letsel,
  schade, diefstal of verlies van eigendommen, welke kunnen ontstaan tijdens of door mijn aanwezigheid tijdens de trainingen.

  --

  Costs for this course are € 50.00. This amount must be transferred to account number
  NL13ABNA0493358331 in the name of VTKFAE Amsterdam citing your name and 'SELF-DEFENSE COURSE'. Cancellation is possible up to 3 weeks before the start of the course and costs € 15.00
  After receiving the form you will receive a confirmation email within a few days.

  By sending this registration form I also declare to be personally responsible for any injury, damage, theft or loss of property that may arise during or due to my presence at the training sessions.

Powered by Yourhosting