• Ziekteverzuim offerte

  • Advies vragen:

    Wettelijk is vastgesteld dat u een zieke werknemer 104 weken lang minimaal 70% van het loon moet doorbetalen.

  • Ik wil een eigen risico in tijd van (selecteer minimaal 1 optie):

  • Dekkingspercentage (van de loonsom) tijdens het eerste ziektejaar:

  • Dekkingspercentage (van de loonsom) tijdens het tweede ziektejaar:

  • Ik wil mijn verzuimverzekering in combinatie met een Arbo-pakket.

  • Welke bruto loonsom wilt u in 2015 verzekeren?

  • De bruto loonsom is het totale brutoloon inclusief vakantiegeld en andere vaste componenten zoals 13e maand en exclusief werkgeverslasten. De te verzekeren loonsom is exclusief het inkomen van DGA`s.

  • Verzuimpercentage exclusief zwangerschappen:

Powered by Yourhosting