• Inschrijfformulier Clubmatch 2018 KC Venray e.o.

 • De 41e Clubmatch zal plaats vinden op zondag 28 oktober 2018 in Sporthal 't Brug Eind, Leeuwerik 33 te Meerlo.
  Dit jaar kunnen er ook stamboomloze honden deelnemen.

  Aanvang keuringen vanaf 09.30 uur
  Zaal open vanaf 07.30 uur
  Binnenkomst honden van 07.30 - 09.15 uur

 • Klassenindeling:

  1. Babyklas (tussen 4 en 6 maanden), honden in deze klas dingen niet mee voor 'Beste v.d. Clubmatch'

  2. Puppyklas (tussen 6 en 9 maanden), honden in deze klas dingen niet mee voor 'Beste v.d. Clubmatch'

  3. Jeugdklas (tussen 9 en 18 maanden)

  4. Tussenklas (tussen 15 en 24 maanden)

  5. Openklas (vanaf 15 maanden)

  6. Fokkersklas (vanaf 9 maanden), door de exposant gefokt

  7. Gebruikshondenklas, uitsluitend met gebruikscertificaat van de Raad van Beheer

  8. Veteranenklas (vanaf 8 jaar), tevens gratis deelname aan de veteranenparade

  9. Meerdere hondenklas, twee of meer honden van hetzelfde ras en dezelfde eigenaar. Per groep is slechts 1 begeleider toegestaan.

  10. Stamboomloze honden

 • Keurmeesters:

  Mevr. R. Veen-Keur Groep 1: Herdershonden en Veedrijvers

  Mevr. R. Veen-Keur Groep 2: Pinschers en Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden

  Mevr. E. Wijenborg-Weggemans Groep 3: Terriers

  Dhr. J. Roberts Groep 4: Dashonden

  Mevr. E. Wijenborg-Weggemans Groep 5: Spitsen & Oertypen

  Dhr. J. Roberts Groep 6: Lopende honden

  Mevr. T. van Adrichem Boogaert-Kwint Groep 7: Staande jachthonden

  Mevr. T. van Adrichem Boogaert-Kwint Groep 8: Retrievers, Spaniels en Waterhonden

  Mevr. E. Weijenborg-Weggemans Groep 9: Gezelschapshonden

  Mevr. R. Veen-Keur Groep 10: Windhonden

  Mevr. W. Marijnissen-Boonen: Stamboomloze honden

  In principe worden alle rassen gekwalificeerd. Mocht dit onverwacht niet zo zijn, dan heeft dit geen enkele invloed op de keuze 'beste van het ras' en/of 'beste van de Clubmatch'. Wijzigingen voorbehouden c.q. verschuivingen mogelijk.

 • Betalingen op IBAN NL 55 INGB 0000 3421 19 o.v.v. naam + adres
  t.n.v. KC Venray e.o. te Sevenum

  Penningmeester:
  Marita van Enckevort
  Meerweg 22
  5976 NT Kronenberg
  06 - 11 86 58 76
  penningmeester@kcvenray.nl

  Clubmatch secretariaat:
  Kim van der Veer
  Polkastraat 15
  5802 JR Venray
  06 - 41 23 15 04
  evenementen@kcvenray.nl

 • De sluitingsdatum is 8 oktober 2018.

  Voor de eerste, en iedere 100e betaalde inschrijving wordt een extra prijs ter beschikking gesteld.

  Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het inschrijven voldaan te worden en bedraagt € 13,- voor de eerste hond inclusief catalogus. Iedere volgende inschrijving bedraagt € 11,- per hond. Per 2 honden wordt 1 entreekaart verstrekt.

  Bij geen lid van de club bent u verplicht het lidmaatschap a € 4,75 te betalen.

  Deelname aan de meerdere hondenklas kost € 4,-
  Deelname aan de juniorhandling kost € 2,50
  Deelname aan de veteranenparade is gratis

  Voor een betalingsherinnering wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

  Betalingen op rekening IBAN NL55 INGB 0000 3421 19 t.n.v. KC Venray e.o. te Sevenum.

 • Denk erom:

  - Reuen waarvan slechts een teelbal of geen teelballen in de balzak zijn afgedaald, kunnen niet worden toegelaten of worden uitgesloten voor verdere keuring.

  - Aan de oren gecoupeerde honden afkomstig uit een land waar een coupeerverbod geldt en honden die in Nederland geboren zijn na 30/04/1989 worden niet toegelaten op Nederlandse tentoonstellingen en/of clubmatches. Honden met gecoupeerde oren die na 1/10/1996 geboren zijn, ongeacht het land van herkomst, eveneens van deelname uitgesloten.

  - Aan de staart geamputeerde honden worden per 1 juni 2005 op door de Raad van Beheer erkende evenementen toegelaten, mits deze amputatie (het couperen) aantoonbaar het gevolg is van een medische noodzaak. De evenementen betreffen o.a. exposities, clubmatches, jonge honden dagen, wedstrijden voor jachthonden en gebruikshonden, (gedrags)testen en proeven voor jachthonden en gebruikshonden, behendigheidswedstrijden, gehoorzaamheidswedstrijden en examens. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een in Nederland praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees Dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Hiervoor kan de pagina 'operaties' gebruikt worden. De verklaring in het paspoort dient te zijn voorzien van de reden (medische indicatie) en datum van de amputatie, alsmede een stempel met duidelijke vermelding van naam, adres en een orginele handtekening van de dierenarts. Bovenstaande bepaling geldt ook voor buitenlandse honden die op Nederlandse evenementen worden ingeschreven. Bij deelname aan evenementen dienen de eigenaren van aan de staart geamputeerde honden in het bezit te zijn van de vereiste verklaring, zodat deze voorafgaand aan de deelname van de betreffende hond door het ringpersoneel kan worden gecontroleerd. Misbruik van deze regel wordt via de Raad van Beheer ter sanctionering aan het Tuchtcollege voorgelegd.

  - Het toiletteren van honden kan in de sporthal niet worden toegestaan. Trimtafels moeten in de daarvoor beschikbare toiletruimte worden geplaatst.

  - Uit veiligheidsoverwegingen worden alleen ingeschreven honden toegelaten.

 • Adverteren eenmalig:

  Hele pagina A4 zwart/wit € 25,-
  Halve pagina A5 zwart/wit € 14,-

  Advertenties kunt u mailen naar evenementen@kcvenray.nl voor 9 oktober 2017.

 • Inschrijfgeld eerste hond (inclusief 1 entreekaart per twee honden en catalogus) € 13,-

  Iedere volgende inschrijving € 11,-

  Juniorhandling € 2,50

  Meerdere hondenklas per groep € 4,-

  Lidmaatschap 4e kwartaal (verplicht) € 4,75

  Denk eraan om voor iedere volgende inschrijving ook een nieuw inschrijfformulier in te vullen v.w.b. de gegevens van de hond!!

 • Gegevens hond (graag stamboomgegevens correct overnemen):

 • Couperen van oren en staarten is in Nederland verboden. Lees de voorwaarden in de vraagbaak.

 • Gegevens eigenaar:

 • Lidmaatschap 4e kwartaal € 4,75
  Bij deelname is lidmaatschap verplicht

 • Controleer tot slot of alles volledig is ingevuld.

  Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

  De inschrijving is pas definitief bij betaling ervan.

 • Clubmatch secretariaat

  Kim van der Veer

  Polkastraat 15

  5802 JR Venray

  tel: 06 - 41 23 15 04

  evenementen@kcvenray.nl

 • Betalingen naar:

  IBAN NL55 INGB 0000 3421 19 t.n.v. KC Venray e.o. te Sevenum o.v.v. naam + adres

 • Penningmeester:

  Marita van Enckevort

  Meerweg 22

  5976 NT Kronenberg

  06 - 11 86 58 76

  penningmeester@kcvenray.nl

 • Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het clubmatch secretariaat.

  Als u binnen 7 dagen geen reactie op uw inschrijving hebt ontvangen, neem dan contact op met het clubmatchsecretariaat.

 • Sluiting inschrijving: 8 oktober 2018

Powered by Yourhosting