• De ondergetekende verklaart zich akkoord met:

  1. Het feit, dat de aanmelding pas ingaat op het moment dat het aanmeldingsformulier,
  ondertekend (onder de 18 jaar ondertekenen door ouder(s) of Voogd) is ontvangen.
  2. Het feit, dat de aanmelding geldt voor een periode van 1 jaar welke aanvangt op 1
  september en eindigt op 1 juli, met alle daaraan geldige verplichtingen. Bij tussentijdse
  aanmelding wordt uitgegaan van het resterende deel van het semester.
  3. De betalingen: het lesgeld bedraagt € 408,- voor 15 minuten privéles les en € 544,- voor 20
  minuten privéles. Onder opmerkingen kunt u uw keuze invullen.
  De ingeschreven leerling ontvangt 34 slagwerklessen per seizoen. LET OP: is de aangemelde
  leerling tussen de 6 en 18 jaar oud en woonachtig in de gemeente Moerdijk dan kunt u subsidie
  aanvragen via de gemeente Moerdijk. Betreffende gemeente draagt maximaal de helft 50% met
  een maximum van € 200,- van de leskosten bij.
  Zie ook de rubriek: Subsidieregeling Moerdijk.
  4. De algemene voorwaarden van Drumfactory staan op www.slagwerkschool.nl
  Middels ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de
  algemene Voorwaarden.

Powered by Yourhosting