• Aanmeldingsformulier

  • In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen wij hierbij uw toestemming om namen en foto’s te mogen publiceren. U kunt altijd achteraf verzoeken de naam of foto te laten verwijderen.

    Hierbij verklaar ik geen bezwaar te hebben tegen het publiceren van foto’s van mij/mijn minderjarig kind op de website, social media en in de nieuwsbrief van de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn teamfoto's, actiefoto's, kampioensfoto's, wedstrijdfoto’s en foto’s die bij een activiteit zijn gemaakt.

  • - Na verzending van dit formulier stuur ik een pasfoto naar ledenadministratie@jupiter76.nl
    - De verschuldigde maandcontributie wordt via automatische incasso geïnd
    - Opzegging kan alleen schriftelijk aan het einde van het seizoen (moet vóór 1 juni)

Powered by Yourhosting