• Aanmeldingsformulier

  • - bij het inlevering van dit formulier stuur ik een pasfoto naar: ledenadministratie@jupiter76.nl
    - de verschuldigde maandcontributie wordt via automatische incasso geïnd.
    - opzegging kan alleen schriftelijk aan het einde van het seizoen

  • In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen wij hierbij uw toestemming om namen en foto’s te mogen publiceren. U kunt altijd achteraf verzoeken naam of foto te laten verwijderen van de
    website.
    Hierbij verklaar ik dat ik er geen bezwaar tegen heb dat er foto’s van mij/mijn minderjarig kind op de website gepubliceerd worden bv. een teamfoto, een actiefoto, een kampioensfoto, een foto in de Nieuwsbrief, wedstrijdfoto’s of foto’s die bij een activiteit zijn gemaakt.

Powered by Yourhosting