• Afmeldformulier

 • Ondergetekende meldt zichzelf/haar kind/zijn kind af als lid van H.V. Jupiter '76.

 • Je dient je af te melden vóór 1 juni van het lopende seizoen.

  Het lidmaatschap loopt tot 1 juli. Wanneer je gedurende het seizoen stopt, zijn wij genoodzaakt de gehele contributie in rekening te brengen.

 • Wanneer je bij een andere vereniging lid wordt, dien je daar een overschrijvingsformulier aan te vragen. Deze wordt ingevuld en ondertekend door de secretaris van onze vereniging.
  Het formulier wordt uitsluitend getekend wanneer de volgende zaken in orde zijn:
   de huidige leiding en secretaris zijn geïnformeerd over het vertrek
   de verschuldigde contributie is betaald

Powered by Yourhosting