• Aanvraag beeindiging Lidmaatschap

  • De tuin.
    De tuin wordt conform art. 6 van het Huishoudelijk reglement opgeleverd. Bij het niet naleven van het reglement betaald u de kosten voor het op orde brengen van de tuin. Eventuele borg wordt na 1 januari uitgekeerd.

  • Na verzending ontvangt u binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging.

Powered by Yourhosting