• Inschrijfformulier De Veluwse Boys

  • * van toepassing voor aanmeldende leden welke 16 jaar of ouder zijn

  • Ondergetekende machtigt hierbij v.v. “De Veluwse Boys” te Garderen tot schriftelijke wederopzegging de jaarlijks verschuldigde contributie en eventuele boetes van de KNVB te incasseren.

    De incasso van de verschuldigde contributie vindt eenmalig plaats in de maand augustus.

  • Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
    U kunt ook stoppen omdat u uw lidmaatschap opzegt. U kunt dient dit uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar (1 juli) schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Powered by Yourhosting