• Aanmeldingsformulier v.v. Ollandia

 • Machtigingsformulier incasso v.v. Ollandia

 • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.v Ollandia om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie v.v. Ollandia en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van v.v Ollandia.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden
  Doorlopende machtiging incassant:
  Naam: Voetbalvereniging Ollandia
  Adres: Den Ekker 1a, 5491 ZK te Sint-Oedenrode
  Incassant nr: NL27222402164810000
  Machtigingskenmerk: BBJG56F met 7 cijferige toevoeging

 • Handtekening:

 • Privacy:
  Met deze aanmelding geeft u tevens toestemming om wedstrijdfoto's of foto's van clubaktiviteiten waarop u afgebeeld bent te plaatsen op de website of voor promotionele doeleinden.
  Wilt u dit niet dan moet u dit schriftelijk aangeven bij de secretaris van de vereniging.

  Formulier ingevuld en voorzien van handtekening inleveren bij de secretaris van de vereniging.
  Indien jonger dan 18 jaar dan handtekening van ouder / verzorger

  Toelichting
  Maak eerst een print van het ingevulde formulier om dit in te leveren bij de secretaris van de vereniging. Verstuur het daarna via onderstaande knop en uw aanmelding wordt binnen 2 werkdagen verwerkt.

Powered by Yourhosting