• Aanmeldformulier DWLoopschool Hattem

 • Om uw inschrijving te kunnen verwerken hebben we enkele persoonlijke gegevens nodig.
  Met deze gegevens zullen we uiteraard zeer zorgvuldig mee om gaan.
  Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk in te vullen.

 • Ik geef mij op voor loopgroep 2 of 3* voor 6 maand als GEVORDERDE

  * Loopgroep 3* vereist wel dat je 10 kilometer lang 6 minuut per kilometer kunt lopen.

 • Voor DWL Hattem deelnemers bestaat de mogelijkheid om een KNAU basis- of wedstrijdlicentie af te nemen.
  De wedstrijdlicentie geeft de atleet het recht om deel te nemen aan officiële Atletiekuniewedstrijden.
  De kosten zijn afhankelijk van de leeftijd van een atleet en variëren van € 17,20 (basis) tot € 40,40 (basis € 17,20 + wedstrijdlicentie € 23,20) voor volwassenen (tarieven 2019).

  Deze kosten komen boven op de reguliere lidmaatschapskosten van DWL Hattem.

 • Door ondertekening / verzending verklaart ondergetekende / verzender bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van betaling en opzegging van het lidmaatschap van DWLoopschool Hattem, zoals vermeld op de website onder "Algemene voorwaarden".

 • U kunt het lidmaatschap bedrag van 55,00 euro overmaken op : ING IBAN: NL41ING B000 15 045 28
  t.n.v. W. de Weerdt, van Arnhemweg 9 Hattem.

Powered by Yourhosting